Beszállítói politika

Társaságunk célja, több évtizedes tapasztalatok alapján, hogy folyamatos innovációval és a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodással képesek legyünk megfelelni a szakmai kihívásoknak. Szakembereink tudásuk legjavát nyújtva folyamatosan a legmagasabb színvonalon teljesítenek, hogy elnyerjük és meg is tartsuk üzleti partnereink bizalmát és elismerését.
E célok elérésében döntő szerepet kapnak beszállítóink, így fontosnak tartjuk, hogy ők is megismerjék Beszállítói Politikánkat.

Társaságunk az alábbi, számunkra is irányadó értékek alapján kíván együttműködni beszállítóival.
 
Beszállítóinktól elvárjuk, hogy:
  • termékeik, szolgáltatásaik és folyamataik kiváló minőséget képviseljenek
  • működésük során megbízható minőség-ellenőrzési módszereket alkalmazzanak
  • a hazai és nemzetközi piacokon versenyképesek legyenek és folyamatosan törekedjenek versenyképességük növelésére
  • nyitottak legyenek a technikai innovációra
  • termékeik és szolgáltatásaik feleljenek meg a nemzetközi környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásoknak
  • törekedjenek az optimális energiafelhasználásra
  • megbízható szolgáltatást nyújtsanak, és vállaljanak teljes körű felelősséget termékeikért, szolgáltatásaikért
  • szakszerű munkamódszerekkel és etikailag kifogástalan módon dolgozzanak
  • hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására törekedjenek
  • magas szintű kommunikációs módszereket és technikákat alkalmazzanak.

Társaságunk beszerzési politikája és alapelvei szerint biztosítjuk, hogy beszerzési tevékenységünket kiszámítható módon, egyértelműen szabályozott keretek között végezzük, és hogy a beszállítóinkat az együttműködés során folyamatosan értékeljük.